Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klik hier voor het cookiebeleid. Sluit deze melding

FAQ

Vragen en antwoorden over FOX Sports Zakelijk

Hoe kan ik een FOX Sports Zakelijk licentie aanschaffen?
U kunt de licentie aanvragen via onze klantenservice op 0909-0101 (€0,10 p.m, kies optie 1) of via info@foxsportszakelijk.nl. Onze vertegenwoordiger zal dan per afspraak bij u langskomen om de licentie in orde te maken. Om FOX Sports te kunnen ontvangen heeft u een digitaal tv-abonnement bij uw TV-aanbieder nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw huidige TV-aanbieder.
Wat houdt de FOX Sports Zakelijk licentie precies in?
De licentie op FOX Sports Zakelijk is de officiële licentie die het mogelijk maakt om live wedstrijden in uw gelegenheid aan uw gasten te vertonen. Horecagelegenheden, hotels, sportkantines, fitnesscentra en overige openbare gelegenheden hebben deze officiële licentie nodig om uitzendingen van FOX Sports publiekelijk te mogen vertonen. De FOX Sports Zakelijk licentie verleent u alleen de licentierechten om FOX Sports publiekelijk uit te zenden. Voor het beeld en het signaal van FOX Sports dient u een FOX Sports abonnement af te sluiten bij uw tv-aanbieder.
Ik heb een standaard, particulier abonnement op FOX Sports via Ziggo/UPC/KPN/Canal Digitaal/overige provider. Mag ik deze inzetten voor publiek gebruik in een openbare gelegenheid?
Als u al een abonnement op FOX Sports heeft hoeft u daar niets aan te veranderen en alleen nog de offciële licentie aan te vragen. De licentie is uitsluitend verkrijgbaar via FOX Sports Zakelijk. U kunt via onze klantenservice op 0909-0101 (€0,10 per minuut, kies optie 1) of via info@foxsportszakelijk.nl deze licentie aanvragen.
Wanneer gaat de FOX Sports Zakelijke licentie in?
De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.
Waarom moet ik (meer) betalen?
Een regulier abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Op de uitzendingen van FOX Sports rusten auteursrechten. Om de uitzendingen openbaar te maken is officiële toestemming nodig. Met de licentie van FOX Sports Zakelijk kunnen horecagelegenheden, hotels, sportkantines en fitnesscentra de uitzendingen van FOX Sports publiekelijk vertonen. FOX Sports wil de ondernemers ook actief ondersteunen in de gezamenlijke promotie van het samen live sport kijken en geeft de licentiehouders de mogelijkheid om gedurende het seizoen aan diverse acties deel te nemen.
Ik heb een privé-aansluiting op een zakelijk adres. Moet ik een licentie aanschaffen?
Een particulier abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Als u al een abonnement op FOX Sports heeft hoeft u daar niets aan te veranderen en alleen nog de licentie aan te vragen. De licentie is verkrijgbaar via onze klantenservice op 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1)
Zit het FOX Sports abonnement al in de FOX Sports Zakelijk licentie?
Nee, u dient bij uw TV aanbieder een FOX Sports abonnement af te sluiten voor het beeld en het signaal van FOX Sports.
Kan ik ook voor één wedstrijd betalen? / Ik bied mijn bezoekers slechts af en toe een wedstrijd aan, moet ik dan toch betalen?
Er kan niet voor enkel 1 wedstrijd worden betaald. Ook voor het vertonen van één wedstrijd dient u in het bezit te zijn van de FOX Sports Zakelijk licentie. De licentie is alleen verkrijgbaar voor een volledig kalenderjaar. Ook wanneer u slechts een keer of af en toe FOX Sports vertoont, is deze licentie verplicht.
Ik heb meerdere vestigingen. Geldt één licentie voor al mijn vestigingen?
Nee, u dient per vestiging/locatie een licentie aan te schaffen.
Kan ik mij in één keer aanmelden voor al mijn vestigingen of moet dit apart?
Wanneer u licenties wilt aanvragen voor meerdere vestigingen kunt u contact op nemen met onze klantenservice op 0909-0101 (€0,10 p.m, kies optie 1)
Krijg ik korting wanneer ik meerdere vestigingen aanmeld?
U krijgt geen korting voor meerdere vestigingen. Als u lid bent van Koninklijke Horeca Nederland, heeft u wel recht op 12,5% standaardkorting (per inschrijving bij KHN).
Moet een klein buurtcafé net zoveel betalen als een grote bar?
Nee. Overeenkomstig de daarvoor geldende normen zijn de licentiekosten gebaseerd op het kijkoppervlak van de betreffende ruimte. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie licentietypen: small, medium en large.
Wat is de regelgeving op dit gebied? Hoe zit dit met andere tv zenders in openbare gelegenheden?
Om diverse tv-zenders te vertonen in een openbare gelegenheid is er toestemming nodig. Deze toestemming is noodzakelijk omdat er auteursrechten rusten op de televisie-uitzendingen die tv-zenders uitzenden. Om naast FOX Sports ook overige tv-zenders publiekelijk te vertonen is er een licentie nodig van Videma. De licentie van Videma geeft geen recht op het uitzenden van FOX Sports in openbare gelegenheden. Op www.videma.nl vindt u uitgebreide informatie over openbaarmaking van andere tv-zenders.
Is de licentie afhankelijk van het aantal kijkers?
Het licentietype dat voor u van toepassing is, is niet afhankelijk van het aantal mensen dat naar FOX Sports kijkt. Wat wel van belang is, is de grootte van het kijkoppervlak in de gelegenheid.
Ik wil mijn licentie overdragen aan een andere locatie. Kan dat?
Nee, dit is niet mogelijk, een FOX Sports Zakelijk licentie is gebonden aan een locatie. Afhankelijk van de wijzigingen is het mogelijk dat een nieuwe eigenaar de bestaande licentie kan overnemen. In dit geval kunt u het beste contact op nemen via info@foxsportszakelijk.nl of 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1).
Is de licentie overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar?
Dit is enkel mogelijk wanneer er een volledig inschrijfformulier wordt ingevuld door zowel nieuwe als de oude eigenaar. Dit ter beoordeling van FOX Sports Zakelijk. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1) of via info@foxsportszakelijk.nl
Hoe verkrijg ik meer informatie over FOX Sports Zakelijk?
Om meer informatie te verkrijgen over FOX Sports Zakelijk vult u het contactformulier in op de website of neemt u per telefoon of per e-mail contact op. Onze vertegenwoordiger zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.
Ik zend alleen FOX Sports Eredivisie uit op mijn locatie. Krijg ik nu korting op de FOX Sports Zakelijk licentie?
Nee, u krijgt geen korting op de FOX Sports Zakelijk licentie. De prijs van de FOX Sports Zakelijk licentie is onafhankelijk van het type FOX Sports abonnement dat is afgesloten bij de TV-aanbieder.
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
FOX Sports Zakelijk zal de licentiehouder voorafgaand aan de licentieperiode de verschuldigde vergoeding telkens tot het einde van het relevante contractjaar of het einde van de licentieperiode, factureren danwel afschrijven via de daartoe door licentienemer gegeven machtiging. De licentienemer dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum in zijn geheel te voldoen.
Kan ik per acceptgiro betalen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. U kunt kiezen voor de bankoverschrijving of automatische incasso. Maandelijkse betaling is alleen mogelijk door middel van automatische incasso.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn FOX Sports Zakelijk Licentie beëindigen/opzeggen?
De licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd met iedere keer een periode van 1 jaar, tenzij de licentienemer 1 maand voor afloop van een jaartermijn schriftelijk aangeeft deze licentieovereenkomst niet te willen verlengen.
Ik wil binnenkort FOX Sports aanbieden maar heb nog niet betaald. Is mijn licentie al geldig?
De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De licentie is echter alleen geldig bij tijdige betaling. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.
Ik heb een verkeerde factuur ontvangen. Wat nu?
Wij zullen uw gegevens in het systeem controleren. U kunt contact opnemen via de klantenservice op 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1) of via info@foxsportszakelijk.nl. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout, dan zullen wij deze herstellen.
Wat is de opzegtermijn van de FOX Sports Zakelijk Licentie?
De opzegtermijn is uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de jaartermijn van de licentieovereenkomst.
Krijg ik geld terug wanneer ik mijn FOX Sports Zakelijk Licentie voortijdig beëindig?
Nee, dit is niet mogelijk. De licentieperiode is 12 maanden.
Ik heb een aanmaning ontvangen, maar ik heb al betaald. Wat nu?
Aanmaning en betaling hebben elkaar vermoedelijk gekruist. Als u contact met ons opneemt kijken wij direct in ons systeem na wat de status van uw betaling is
Wat kost de licentie?
Overeenkomstig de daarvoor geldende normen zijn de licentiekosten gebaseerd op de kijkoppervlakte van de betreffende ruimte. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie licentietypen: Small, Medium en Large. De Fox Sports Licentie is verkrijgbaar vanaf €109,95 per maand, exclusief de kosten voor het abonnement dat wordt afgesloten bij de TV-aanbieder. De licentie is vanaf 11 maart 2011 verplicht voor alle organisaties die uitzendingen van Fox Sports publiekelijk willen vertonen aan hun gasten.
Wat is het kijkoppervlak?
Het kijkoppervlak is de som van de oppervlakten van alle tot de locatie behorende binnen- en buitenruimten van waaruit televisieprogramma's naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (kunnen) worden waargenomen.
Vanaf wanneer gaat mijn licentie in?
De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.
Ik wil mijn licentie overdragen aan een andere locatie. Kan dat?
Nee, dit is niet mogelijk, een FOX Sports Zakelijk licentie is gebonden aan een locatie. Afhankelijk van de wijzigingen is het mogelijk dat een nieuwe eigenaar de bestaande licentie kan overnemen. In dit geval kunt u het beste contact op nemen via info@foxsportszakelijk.nl of via 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1)
Is de licentie overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar?
Dit is enkel mogelijk wanneer er een volledig inschrijfformulier wordt ingevuld door zowel nieuwe als de oude eigenaar. Dit ter beoordeling van FOX Sports Zakelijk. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via 0909-0101 (€ 0,10 per minuut, kies optie 1) of via info@foxsportszakelijk.nl
Ik heb mijn merchandisingpakket nog niet ontvangen. Wat nu?
Als u contact opneemt met onze klantenservice via info@foxsportszakelijk.nl. Wij zullen uw gegevens in het systeem controleren.
Ik wil graag ons factuuradres wijzigen. Hoe kan ik dit doen?
U kunt de adreswijziging schriftelijk doorgeven per post of via info@foxsportszakelijk.nl.
Op welke datum wordt er geïncasseerd?
Wij incasseren voorafgaand aan het jaar of maand in de eerste week van iedere maand.
Wat heeft het voor gevolgen voor mijn factuur als ik meerder locaties heb opgegeven?
U ontvangt per locatie een factuur. De factuur wordt verzonden naar het door u opgegeven factuuradres/ correspondentieadres.
Ik wil graag mijn betaalwijze wijzigen. Kan dit?
Dit kan alleen een maand voor afloop van een jaartermijn gewijzigd worden. Indien u de betaalwijze wilt wijzingen dient u contact met ons op te vinden via onze klantenservice op 0909-0101 (€0,10 p.m, kies optie 1)of via info@foxsportszakelijk.nl. De nieuwe betaalwijze zal ingaan per eerste maand van het nieuwe contractjaar.
In september is mijn licentie ingegaan, maar in oktober ben ik lid geworden van KHN. Kan de KHN-korting toegepast worden?
Helaas is het niet mogelijk om in het licentiejaar kortingen toe te passen aan het bestaande contract. Dit is mogelijk vanaf het nieuwe licentie jaar.
Door een verbouwing is het kijkoppervlak gewijzigd van 75m2 naar 40m2. Kan ik nu het licentietype wijzigingen van Medium naar Small?
Het wijzigen van licentietype is alleen mogelijk vanaf het volgende contractjaar. De vertegenwoordiger zal beslissen of het kijkoppervlak daadwerkelijk is verkleind en hierdoor het licentietype gewijzigd kan worden.
Er is storing op FOX Sports. Wat nu?
U kunt uw storing melden via 0909-0101 (10 ct p/m).
Ik heb een specifieke vraag over digitale televisie. Wie kan mij helpen?
Voor meer informatie over digitale televisie kunt u terecht op www.foxsports.nl. Mocht u daar geen antwoorden op uw vragen kunnen vinden, dan kunt u terecht bij uw tv-aanbieder voor meer informatie.
Welke competities zendt FOX Sports uit?
SCOOR MET LIVE FOX SPORTS Geniet van topvoetbal uit o.a. de Eredivisie, Jupiler League, KNVB Beker, Barclays Premier League, Serie A, UEFA Europa League en internationale bekercompetities! Naast voetbal is ook de NFL en MLB te zien en volgt u alle toernooien uit de ATP World Tour Masters 500, ATP World Tour 1000 en het belangrijkste tennistoernooi ter wereld: Wimbledon. FOX Sports is zeven dagen per week topsport en is bij een groot aantal TV aanbieders ook in HD beschikbaar.
Hoe wordt FOX Sports uitgezonden?
FOX Sports wordt digitaal uitgezonden in breedbeeld. FOX Sports is bij de meeste TV-aanbieders ook verkrijgbaar in HD. Afhankelijk van uw TV-aanbieder biedt FOX Sports twee of drie of vijf kanalen.
Hoe ontvang ik FOX Sports in HD (high definition)?
Om FOX Sports in HD te ontvangen dient u te beschikken over een HD-abonnement en een voor HD geschikte decoder van uw TV-aanbieder. Uitsluitend wedstrijden uit de Eredivisie worden live in HD uitgezonden. FOX Sports in HD kwaliteit is o.a. (nog) niet verkijgbaar bij CanalDigitaal, Tele 2, KPN ITV en KPN Digitenne. U kunt uw huidige digitale pakket via uw TV-aanbieder uitbreiden met een HD-abonnement. Informeer bij uw TV aanbieder naar de exacte HD mogelijkheden en de te gebruiken decoder.
Waar kan ik de programmering vinden van FOX Sports?
De programmering van FOX Sports is te vinden via deze website of via de Elektronische Programma Gids (EPG) van uw TV-aanbieder. De inhoud van de programmering en het aantal kanalen kunnen vanwege technische redenen afwijken per TV aanbieder.
Kan ik de wedstrijden die niet live worden uitgezonden ook bekijken?
Alle Eredivisie wedstrijden worden live uitgezonden. Het kan echter zo zijn dat er een afwijkende kanaalcapaciteit geldt bij sommige TV-aanbieders. Die wedstrijden worden dan op een later tijdstip volledig herhaald.
Wanneer is er sprake van openbaarmaking?
De wet spreekt van openbaarmaking van TV programma’s als deze worden vertoond in een gemeenschappelijke of publieke ruimte of worden doorgegeven via een gesloten kabelnetwerk.
Wat is de straf of boete in geval van overtreding?
Er vinden door heel Nederland intensieve controles plaats op onrechtmatige vertoning. De rechter heeft recent bepaald dat Fox Sports hiervoor boetes kan opleggen variërend van minimaal € 5.000 - €150.000 per overtreding (exclusief administratie en juridische kosten.
Ik betaal toch al rechten aan de Videma?
Videma vertegenwoordigt de programma’s die via de TV zenders op het zogenaamde open net vertoond worden (Nederland 1, RTL4, SBS6, etc). Fox Sports valt daar als digitale premium zender niet onder.
Wat is in zijn algemeenheid de regelgeving op dit gebied? Hoe zit dit met andere tv zenders in openbare gelegenheden?
Op www.videma.nl vindt u uitgebreide informatie over openbaarmaking van andere tv-zenders.
Hoe vindt er controle plaats?
Er vinden door heel Nederland intensieve controles plaats door een team van medewerkers, die wekelijks controles uitvoeren tijdens de live wedstrijden. Indien overtreding wordt geconstateerd wordt de mogelijkheid geboden alsnog een licentie aan te vragen, echter tegen minder gunstige voorwaarden dan wanneer u de licentie tijdig en uit eigen beweging aanvraagt. Bovendien heeft de rechter recent bepaald dat Fox Sports hiervoor boetes kan opleggen variërend van minimaal €5.000 - €150.000 per overtreding (exclusief administratie en juridische kosten).

Staat uw vraag er niet tussen? Neem telefonisch contact op: 0909 - 0101 (10 ct. p/m) en kies optie 1 of
mail naar info@foxsportszakelijk.nl

Bel me terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Naam:
Telefoonnr: